Szukaj
Close this search box.

Stres jest nie zdrowy

Spis treści

Przede wszystkim jednak stres powoduje działanie u- boczne, bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia. Z badań wynika, że najczęstszym stresorem, czyli czynnikiem stresującym, są warunki i klimat w miejscu pracy. Nadmierny hałas, zbyt ostre światło, wysoka temperatura lub nieodpowiednia wilgotność, charakter i forma wykonywanej pracy, a także kontakty z przełożonymi sytuują się na pierwszym miejscu. Wszelkie czynniki zakłócające nasz normalny rytm funkcjonowania, jak np. praca w porze nocnej, w systemie akordowym, monotonia stałych czynności itp., wywołują podobny efekt. Trzeba też wspomnieć o częstych kłopotach w dojazdach do pracy, odprowadzaniu po drodze dzieci do żłobka lub przedszkola, niekorzystnych warunkach atmosferycznych, konfliktach międzyludzkich i wielu innych sytuacjach stresogennych. W niektórych zawodach pracownicy są narażeni na stałe napięcia psychiczne. Wynika to m.in. z tempa pracy, niezbędnej koncentracji umysłowej, ryzyka zawodowego czy konieczności szybkiego podejmowania decyzji i związanej z tym odpowiedzialności. Z tego względu bardzo stresująca jest praca strażaków, dentystów, dziennikarzy, pilotów czy chirurgów. Inna grupa stresorów wiąże się z kosztami codziennego utrzymania, zdrowiem, problemami rodzinnymi, troską o wygląd zewnętrzny.

Powiązane artykuły