Szukaj
Close this search box.

Nobel dla K. Funka czyli o witaminach

Spis treści

W 1912 roku polski uczony Kazimierz Funk odkrył pierwszą witaminę. Wyodrębniona wówczas substancja nosi obecnie nazwę witaminy B1. Funk nadał jej nazwę witamina. Słowo vita w języku łacińskim oznacza życie, a drugi człon amina związany jest z prznależnością pierwszej witaminy do określonej grupy chemicznej. W pierwszej połowie naszego wieku rozpoczęła się wielka światowa kariera witamin. Dlaczego są tak ważne? Witaminy stanowią zaledwie mikroskopijną część naszego codziennego pożywienia, ale mają decydujący wpływ na stan zdrowia, a nawet długość życia. Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek i tkanek organizmu. Zdawać by się zatem mogło, że ludzie wiedzą o witaminach wszystko i pamiętają o ich znaczeniu, tymczasem statystyki lekarskie wskazują na znaczny niedobór witamin w organizmach wielu ludzi całego świata, z krajami najzamożniejszymi włącznie. Przyczyn należy się doszukiwać w spożywaniu coraz bardziej przetworzonej żywności, pozbawionej cennych składników, nasyconej szkodliwymi konserwantami, barwnikami itp., jak również w oczywistych błędach żywieniowych. Błędy te wynikają po części z nieświadomości, a po części z lekceważenia lub nieprzestrzegania zasad prawidłowego żywienia.
Aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom, przedstawiamy podstawowe informacje o witaminach. Nasz przegląd ułożony jest w porządku alfabetycznym.

Powiązane artykuły